Personuppgifter

Maritas Lugna Vrå
– behandling av personuppgifter

Fakturasystem

För fakturering och kontantnota till alla kunder

Innehåll
Förnamn, efternamn, adress, telefon (hem/mobil)

Förvaring
Digitalt, lokalt i företagets dator med backup i privacy-avtalad molntjänst.

Gallring
Personuppgifter på kunder som inte varit på Lugna Vrå på fem år raderas.

Behandlingsnoteringar

Skisser och noteringar för att minnas skador och behandlingar för att ge bästa behandling vid nästa behandlingstillfälle. De är även ett krav från företagets försäkringsbolag.

Innehåll
Förnamn, efternamn, adress, anteckning om skada och behandling samt vid behov skiss som beskriver behandlingsområden.

Förvaring
I låst dokumentskåp i låst lokal

Gallring
Personuppgift till kund som inte behandlats på Lugna Vrå på fem år makuleras.
Journalakt makuleras efter 10 år.

Återbudslista

Kunder som meddelat att de vill vara med i återbudslistan är registrerade med förnamn, efternamn och mobilnummer i sms-tjänsten “Supertext”. Kunden kan när som helst radera sitt konto ur Supertext med ett sms. (svara på meddelande från Supertext med ordet STOPP)
Se Supertexts information om personuppgiftsbehandling

Mobilkontakter

Kunder som jag har återkommande kontakt med är registrerade i min mobiltelefon och därmed med i mina Googlekontakter. Detta för att underlätta kommunikation- och information till kund.

Rätt till information

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Maritas Lugna Vrå, få besked om vilka personuppgifter om dig som jag behandlar och hur jag behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som jag behandlar om dig.

Användning

Inga av mina kunders registrerade personuppgifter lämnas ut till annan än till kunden själv, frånsett ovanstående tjänster, samtliga med privacy-avtal. 

Raderad

Välkommen att kontakta mig om du inte längre vill vara kund på Maritas Lugna Vrå och vill få alla personuppgifter om dig raderade. Det utförs då snarast efter att sista fakturan är betald.